Energetska politika

Energetska politika :: Finnet inženjering

Preuzmite PDF dokument

 

Istorijat kompanije

Građevinsko preduzeće “Finnet - inženjering” osnovali su Nebojša i Tamara Perić 1992. godine, sa misijom da zadovolji potrebe tržišta za usko specijalizovanim hidrograđevinskim poslovima. U samom početku G.P. “Finnet - inženjering” je više bilo usmereno na projektantske usluge. Međutim, ono vrlo brzo postaje  jedno od uglednih preduzeća koje se bavi i izvođenjem ove vrste radova. Razvojni put G.P. “Finnet - inženjering” je bio postepen i odmeren. Nije se išlo na brzu i laku zaradu, već se radilo na duže staze, tako što je svaki potez je bio promišljen i dobro odmeren. G.P. “Finnet - inženjering” nije prihvatao poslove koje u tom trenutku nije bilo u stanju da izvede.

G.P. “Finnet - inženjering” je u stalnom kontaktu sa svojim poslovnim okruženjem. Zahvaljujući zrelosti i filozofiji umerenog rasta, izgrađen je prepoznatljiv imidž preduzeća koje ima veoma jasnu predstavu o sopstvenim mogućnostima i načinima da na najbolji način zadovolji iskazane i očekivane potrebe investitora i drugih korisnika njegovih usluga.

Politika održivog razvoja, mada nije bila formalno proklamovana, učinila je da G.P. “Finnet - inženjering” kroz svoje višegodišnje poslovanje postepeno postiže sve veći nivo zrelosti i iskustva, tako da je danas osposobljeno da se prihvati i najkomplikovanjih zahvata iz svoje osnovne delatnosti.

Od prvog posla saradnici su bili Milenko Mladenović i Zoran Staletović. Saradnja se ubrzo pretvorila u partnerstvo, tako da je 1997. godine formirano zajedničko preduzeće, kao društvo sa ograničenom odgovornošću, sa tri vlasnika: Nebojša Perić, Milenko Mladenović i Zoran Staletović sa po jednom trećinom vlasništva.

Podatak da za sve vreme zajedničkog poslovanja nije bilo konfliktne situacije između suvlasnika koja nije uspešno rešena, kao i pravilo o konsenzusu pri donošenju važnih odluka ugrađeno u osnivačke akte, govore o ozbiljnosti i postignutoj zrelosti preduzeća G.P. “Finnet - inženjering”, odnosno njegovih vlasnika i rukovodstva. Preduzeće je usvojilo i sprovodi niz postupaka dobre poslovne prakse, što prati iskustvo i obučenost zaposlenih, kao i dobro poznavanje tehnologije rada i terena na kome se radovi izvode. Sve ovo direkt-no utiče na poboljšanje konkurentnosti, povećanje efikasnosti, smanjenje rizika od nezgoda pri radu i zadovoljstvo klijenata.

Danas G.P. “Finnet - inženjering” zapošljava 60 radnika i to: osam inženjera, dvoje ekonomista i 50 radnika raznih smerova i specijalnosti.

Prezentaciju preduzeća na srpskom jeziku možete da vidite u nastavku:

Prezentaciju preduzeća na engleskom jeziku možete da vidite u nastavku:

 

Naš kapital

Kapital G.P. “Finnet - inženjering” čini:

 • poslovno-projektanski prostor od 320 m2,
 • radioničko-magacinski prostor od 400 m2,
 • zemljište oko objekta oko 30 ari
 • 6 bagera, 5 kamiona, specijalno vozilo cisterna, razne pumpe, dve garniture iglofiltera, čelična oplata, mašine za podbušivanje i zbijanje tla, kompresor i druga neophodna oprema za obavljanje delatnosti.


 

Sedište preduzeća je u Pančevu, u Spoljnostarčevačkoj ulici broj 101.

Ulaganjem u savremenu opremu i tehnologije, investiranjem u edukaciju kadrova i saradnika, kao i prijemom stručnih i kompetentnih kadrova ostvaruje se permanentni rast kvaliteta rada i stalna poboljšanja poslovanja.

 

Osnovna delatnost

Delatnost G.P. “Finnet - Inženjering” je projektovanje, izgradnja i održavanje hidrotehničkih objekata.


G.P. “Finnet - Inženjering” je kadrovski i materijalno osposobljeno da kompetentno sprovodi sledeće delatnosti:

1. Izrada projektne dokumentacije za sledeće vrste hidrograđevinskih projekata:

 • idejno rešenje objekta,
 • idejni projekat objekta,
 • glavni projekat objekta,
 • glavni projekat rekonstrukcija objekta,
 • glavni projekat sanacije i adaptacije objekata,
 • izvođački projekat objekta,
 • projekat izvedenog stanja objekta (na zahtev investitora).

2. Tehnička kontrola svih vrsta projektne dokumentacije, koja podleže reviziji;

3. Izgradnja sledećih hidrograđevinskih objekata:

 • instalacije spoljnog i unutrašnjeg vodovoda,
 • instalacije spoljne i unutrašnje kanalizacije,
 • sabirnici za kanalizaciju,
 • različite vrste cevovoda,
 • crpne stanice,
 • objekti za prečišćavanje otpadnih voda,
 • objekti za prečišćavanje pitke vode.

Za uspostavljanje, primenu i održavanje aktivnosti vezanih za osnovnu delatnost preduzeća, kao i njene izmene i proširenja odgovoran je direktor G.P. “Finnet - Inženjering”, odnosno najviše rukovodstvo G.P. “Finnet - Inženjering”.

 

Osnovni investitori

 • GRAD PANČEVO - JP "DIREKCIJA ZA IZGRADNJU I UREĐENJE PANČEVA",
 • JKP "VODOVOD I KANALIZACIJA" PANČEVO,
 • NIS AD NOVI SAD, RNP
 • AD “VOJVODINAPUT-STRABAG” PANČEVO
 • AD "HIP-PETROHEMIJA" PANČEVO
 • HIP - AZOTARA PANČEVO
 • OPŠTINA BELA CRKVA,
 • OPŠTINA ALIBUNAR
 • DOO “OMV SRBIJA”-BEOGRAD
 • JP “GSA”-PANČEVO
 • DIREKCIJA ZA GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE OPŠTINE STARA PAZOVA,
 • AD "LUKA DUNAV" PANČEVO,
 • DOO HOLCIM SRBIJA
 

Politika kvaliteta

Politika kvaliteta G.P. “FINNET – INŽENJERING” je sastavni deo ukupne poslovne politike i strategije preduzeća. Ona se zasniva na tržišno orijentisanom poslovnom sistemu i na princi-pima sistema menadžmenta kvalitetom. Osnovni zadatak preduzeća je realizacija osnovne delatnosti, uz stalno poboljšavanje kvaliteta celokupnog poslovanja, sa ciljem da se zadovolje potrebe i očekivanja naših investitora/korisnika, ali i svih ostalih naših zainteresovanih strana (lokalna samouprava, građani kao krajnji korisnici, država, naši zaposleni, i uopšte, šira društvena zajednica). Razumevanje internih faktora (vrednosti, kultura, znanje, performanse, način upravljanja) i eksternih faktora (makroekonomski, društveni, politički, tehnološki, konkurentski) koji utiču na poslovanje, doprinosi ostvarivanju naših ciljeva i održivog poslovanja.


Glavni ciljevi G.P. “FINNET – INŽENJERING” su stalan i usklađen razvoj preduzeća i kvalitet i pouzdanost sprovođenja svih aktivnosti u procesu projektovanja, izgradnje, rekonstrukcije i sanacije hidrograđevinskih objekta i objekata niskogradnje, i pružanja drugih vrsta usluga u građevinarstvu, kao što je tehnička kontrola projektne dokumentacije,  i to u svim fazama njihove realizacije.


Politika kvaliteta G.P. “Finnet - inženjering” ostvaruje se kroz:

•    stalno poboljšavanje zadovoljstva naših investitora/korisnika i ostalih zainteresovanih strana;
•    bezrezervno angažovanje najvišeg rukovodstva preduzeća i preuzimanje krajnje odgovornosti za sistem menadžmenta kvaliteta;
•    posebne vrednosti i kulturu organizacije, koji se ogledaju u stabilnom i višedecenijskom održivom razvoju;
•    zavidnu kulturu međusobnih odnosa, koji se odražavaju na performanse organizacije;
•    procesni pristup, dostupnost potrebnih resursa i timski rad na ostvarivanju planiranih i ugovorenih poslova;
•    potpuno uključivanje svih zaposlenih u realizaciju procesa i njihovo usavršavanje, obuka, specijalizacija, motivacija i stalno obrazovanje i podizanje nivoa znanja organizacije;
•    ugrađivanje u rad preduzeća sistemskog pristupa menadžmentu i novih dostignuća iz građevinske delatnosti i oblasti upravljanja kvalitetom;
•    upoređivanje sa najboljima u delatnosti kojom se preduzeće bavi, uz stalno poboljšavanje ukupnih performansi preduzeća;
•    zadržavanje postojećih i osvajanje novih tržišta, uz odlučivanje na osnovu činjenica i odgovarajuću procenu rizika i prilika koje stvaraju takve poslovne odluke;
•    uvažavanje zahteva svih zainteresovanih strana (investitora, korisnika, zaposlenih, isporu-čilaca, partnera i društva u celini) i zaštita životne sredine.


U ostvarenju postavljene politike kvaliteta očekujem podršku svih zaposlenih u G.P. “FIN-NET – INŽENJERING”.

U Pančevu, 01.04.2017. godine

Direktor preduzeća                  
G.P. “FINNET-INŽENJERING” d.o.o.         

_________________________           
Filip Perić, dipl. ecc.                 


 

ISO 9001 : 2015

Naše preduzeće je prevazišlo fazu odrastanja i ušlo u fazu zrelosti. Prepoznali smo taj trenutak i odlučili da se reorganizujemo u moderan, dinamičan i formalizovan sistem koji će nam omogućiti da odgovorimo na sve strože zahteve tržišta i potrebu kvalitetnije kontrole procesa. Pri tome je bilo važno da sačuvamo ono što nas je godinama krasilo - brzinu reagovanja na zahteve naših investitora, visok kvalitet usluga, visoku pouzdanost u realizaciji poslova i veliko poverenje koje uživamo i kod partnera i kod investitora.

Početkom 2008. godine započeli smo transformaciju i uspostavljanje sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa standardom SRPS ISO 9001:2015. Od januara do oktobra 2008. uspešno smo prošli sve neophodne faze uvođenja i primene sistema upravljanja kvalitetom. Zvaničnu sertifikaciju sistema upravljanja kvalitetom u našem preduzeću obavili su predstavnici Lloyd´s Register Quality Assurance Ltd. (LRQA), u oktobru 2008. godine, tako da je danas Finnet - Inženjering ponosni vlasnik sertifikata koji je izdala ova renomirana sertifikaciona kuća.

SRPS ISO 9001:2015 sertifikat :: Finnet inženjering

Veliku pomoć u uvođenju sistema menadžmenta kvalitetom pružili su nam naši konsultanti: dr Vojislav Božanić, prof. dr Vlastimir Dedović i dipl. inž. Vladan Radanović, koji su nas kroz ovaj proces sproveli efikasno, besprekorno strpljivo, vešto i profesionalno, uvažavajući  sve naše specifičnosti.

Proces uvođenja i primene sistema upravljanja kvalitetom pomogao nam je da objektivno sagledamo sopstvene prednosti i nedostatke, da iskustva dobre prakse pretočimo u formalizovana pravila ponašanja i poslovanja, da razmišljamo unapred i na osnovu činjenica, kao i da na sve nedostatke reagujemo pravovremeno, ispravljajući ih i učeći na njima. 

Razumeli smo da se proces upravljanja kvalitetom zasniva na kontinualnoj primeni usvojenih pravila ponašanja i da se nikada ne završava, već se stalno usavršava. Imajući to u vidu, a u kontekstu brige o zaposlenima, naše preduzeće je postavilo zadatak da u sledećem koraku započne uvođenje i primenu serija standarda SRPS OHSAS 18000, koji se odnose na sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu. S obzirom da je briga o uticaju naše delatnosti na životnu sredinu uvek bila prisutna, postavili smo sebi zadatak da uvedemo i primenimo zahteve serije standarda SRPS ISO 14000 koji se odnose na upravljanje zaštitom životne sredine. Time ćemo zadržati i ojačati lidersku poziciju u oblasti održivog razvoja i društvene odgovornosti, formalizovanjem obaveza koje smo uvek dosledno i odgovorno ispunjavali.

 
 
FINNET Inženjering d.o.o. Preduzeće za projektovanje, izgradnju i održavanje hidrograđevinskih objekata
Kontakt informacije +381 (13) 366 068
+381 (13) 302 885
fax: +381 (13) 351 651
office@finnet-ing.rs
http://www.finnet-ing.rs
Adresa Spoljnostarčevačka 101
26000 Pančevo
Srbija

Rukovodstvo direktor:Filip Perić
teh.direktor:Zoran Staletović
ruk.izgradnje:Saša Mladenović